Soojuspumba soojustegur (kasutegur) – COP või SCOP või SPF?

15.01.2018
Soojuspumba soojustegur (kasutegur) – COP või SCOP või SPF?

Soojuspumpade juures on välja toodud enamasti kolm terminit, mis soojuspumpadega esimest korda kokkupuutuvale inimestele ei ole esmapilgul arusaadavad.

COP?

SCOP?

SPF?

Missuguse alusel neist võrrelda erinevaid soojuspumpasid?

 

Mis on COP - soojustegur

COP tähendab soojustegurit, ning laialt käibel olev termin tuleneb inglisekeelsest terminist „coefficient of performance”.

Soojuspumba COP on mõõdetud kindlaks määratud temperatuuride juures, olles nii kolmest terminist kõige kiiremini arusaadavam näitaja.

Nagu ka järgmised, näitab COP, kui energiaefektiivne on soojuspump. Elektriradiaatoriga kütmise näitel on COP 1. See tähendab, et 1 kW elektrienergiat annab 1 kW soojusenergiat.

Soojuspumba kasutegur 4 ehk COP 4 tähendab, et see pump annab 1 kW elektrienergia tarbimise juures soojusenergiat 4 kW. Elektrienergia kulub pumba töös hoidmiseks, pump ise on elektriradiaatoriga võrreldes 4 korda soojusefektiivsem küttelahendus.

 

COP vs SCOP – sesoonne soojustegur

SCOP tähendab sesoonnset tõhusustegurit. Inglise keeli „seasonal coefficient of performance”. SCOP arvestab soojustegurit kogu kütteperioodi jooksul, ehk tunduvalt laiemal temperatuurivahemikul ja pikema perioodi jooksul.

Vaadates sama pumba COP ja SCOP näitajaid, on SCOP suurem ja kahtlemata atraktiivsem number COP-ist. Samas on SCOP numbrina, ilma mõõtmistemperatuuride vahemikke täpsustamata lihtsalt üks number, sest ei ole selge, missuguste temperatuuride juures on see näitaja saavutatud.

 

SPF – aastane soojustegur

SPF on aastane soojustegur, mida kasutatakse kütteseadmete turul veel ühe võimaliku soojuspumpade efektiivsuse näitajana. See termin tähendab inglise keeles „Seasonal performance factor”.

Kasutegurit on mõõdetud aasta jooksul, erinevate temperatuuride juures. Ka siin võib olla ilma täpsutusteta ebaselge, missuguste temperatuuride juures on SPF mõõdetud.

 

SCOP, SPF korral tutvuge mõõtmistemperatuuridega

COP on üheselt arusaadav näitaja, sest see on mõõdetud kindlaks määratud välis- ja sisetemperatuuride juures.

SCOP ja SPF puhul on vaja tutvuda mõõtmistingimustega, mis on ära toodud pumba lisainfos.

Alles seejärel saab aimu, kas valitud pumbavariante saab nende näitajate alusel võrrelda. Kui need kasutegurid on mõõdetud erinevate temperatuuride juures, ei ole nende võrdlemisest sisulist kasu.

 

Mitut pumpa võrrelge sama näitaja alusel

Olles otsustanud soojuspumba kui sobiva lahenduse kasuks ja välja valinud 2-3 varianti, võrrelge neid samadel alustel mõõdetud näitajate alusel.

Igal e-poel ja ka soojuspumbatootjal on enda eelistatud lähenemisviis soojuspumba kasuteguri esitlemisele. Sama pumba SCOP on numbrina COP-ist reeglina ilusam, suurem, ning kutsuvam number.

Kuid võrdluse aluseks seda võtta ei tasu, teadmata mõõtmistemperatuure, mille juures on selline SCOP saavutatud.

Kokkuvõtteks tasub olla soojuspumpa valides tähelepanelik, ning võrrelda näitajat teise pumba samasuguse näitajaga. Nii saate pumpade jõudlusest objektiivse ülevaate ja oskate leida enda jaoks sobivaima.

Kuigi korrektne termin on "pumba soojustegur", kasutatakse rahvakeeli selles kontekstis „soojusteguri” asemel tihti ka „kasuteguri” mõistet.