Päikeseelektri lahendus karjalauda katusele Virumaal

Päikeseelektri lahendus karjalauda katusele Virumaal

Erilahendusel valminud päikeseenergia komplekti paigaldus rekonstrueeritava karjalauda katusele Virumaal.

 

 

Komplekteerimise ja paigaldasime päikesekütte terviklahenduse rekonstrueeritava mõisaaegse karjalauda katusele.

Päikesepaneelid koos Renusol GMBH tippkvaliteediga kattematerjalidega paigaldati otse roovitusele, mis tagas tellijale märgatava säästu ka katusekattematerjalide arvelt.

Paneelidena kasutasime ArcticCat 300W päikesepaneele. Päikeseelektrijaamas kasutasime ABB kõrgkvaliteetseid voolumuundureid (invertereid) võimsusega 28 kW tk.

Selle päikeseelektrijaama nominaalvõimsuseks on 53 kW.

Toodetud elekter läheb karjamõisa sisevõrku erinevate elektriseadeldiste käitamiseks. Seda kogust elektrienergiat enam elektrivõrgust ostma ei pea.

Projekti rahastamises osales ka PRIA.